3 Řízení firemních procesů

Pro koho se hodí?

Rádi byste automatizovali a zefektivnili firemní procesy, měli je pod kontrolou, mohli účinně prosadit či vynutit jejich správné plnění včetně identifikace jejich slabých míst a následně mít možnost proces optimalizovat?

Jaké oblasti Vám pomůžeme vyřešit

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Řešení pro zpracování dodavatelských faktur v systému SAP

Přečíst případovou studii

Podobné řešení jsme také poskytli PRO

Co Vám nabízíme

  • Vyspělá a inovativní technologická řešení od leaderů trhu

  • 17leté know-how ze stovek projektů po celém světě

  • Řešení na míru Vašich potřeb

  • Lokální podporu a servis 24/7

Vít Svoboda

Jednatel

Pro úspěch jsou třeba všechny profese životního cyklu firmy, nic nezanedbat. Důležité jsou detaily. Detail Vás odliší. Detail vítězí. Osobně se dál řídím pár pravidly: Chceš-li něco udělat, udělej to. Vždy jdi dál a udělej víc. Odlišuj se. Je-li někde fronta, založ si vlastní.

Hlavní výhody a funkce našich řešení

Organizační firemní proces je sestaven z lidí, informačního obsahu a aplikací organizace. Pouze pokud tyto tři elementy spolupracují dohromady v integrovaném elektronickém prostředí s podporou automatizace nebo robotizace, je možné zvýšit produktivitu a hodnotu spolupráce v rámci celého procesu.
Implementujeme jak vyspělé komplexní workflow nástroje s vazbou na nejlepší DMS systémy na trhu (OpenText, Microsoft – zdroj GARTNER, FORRESTER), výkonné business process management systémy (BPM), integrační a vývojové nástroje pro podporu komplexních procesů s řadou integrací na návazné informační systémy, tak i řešení pro komplexní robotizaci procesů (RPA) nahrazující administrativní síly ve společnosti.

Související produkty

Prozkoumejte cestu k digitální transformaci